„Během prací při propojování obou systémů nebudou totiž dostupná dopravní zařízení ani bezpečnostní technologie ve Strahovském tunelu, včetně kamerového sytému, která jsou z hlediska bezpečnosti provozu nezbytná pro prevenci a případnou eliminaci či řešení mimořádných událostí v tunelu. Provoz bez tohoto vybavení by nemohl být považován za bezpečný, a proto bude tunel zcela uzavřen,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek s tím, že termín uzavírky byl zvolen s ohledem na začátek prázdnin a svátečních dnů, kdy je tradičně menší provoz.

Dopravní opatření v souvislosti s uzavírkou Strahovského tunelu se dotknou jak  bezprostředního okolí obou portálů tunelu, tak i dalších oblastí. Objízdné trasy a změny budou vyznačeny.

Upozorňujeme řidiče zejména na změny v oblasti Smíchova - ulice Kartouzská, Radlická, Plzeňská, Mozartova, Tomáškova, kde budou některé dopravní směry přeorganizovány v návaznosti na vjezd i výjezd z tunelu Mrázovka.

Jako objízdnou trasu pro propojení "sever-jih" doporučujeme zvolit zejména kapacitní Pražský okruh, trasu přes ulici Kukulova, či Strahov.

Schéma objízdných tras a změn je k dispozici na webových stránkách www.tunelblanka.cz.