Podle radního Víta Šimrala se ministerstvo při sepisování strategie nevyvarovalo chyb z minulých dokumentů. „Ministerstvu se do přípravy dokumentu podařilo zapojit široké spektrum klíčových aktérů českého školství, proto je škoda, že tak důležitý materiál nakonec nemá ambici posunout naše školy mezi světovou špičku a zůstává na půli cesty. Ve Strategii chybí systém měřitelných indikátorů progrese nebo náznak postupné demokratizace českého vzdělávání či podpora svobodné volby vzdělávací cesty pro děti a rodiče. Koronavirus nám navíc ukázal, že náš školský systém není připraven na nástup dálkového vzdělávání v online prostoru, které tu zůstane i po současné pandemické krizi. Žáci se do školských lavic ještě vrátí, ale do budoucna se bude vzdělávání daleko více realizovat jinak než klasickou frontální výukou. Je potřeba na to naše školství připravit.“

Radní Šimral je také skeptický vůči schopnosti vlády představenou strategii naplnit. „Z předchozí Strategie 2020 zbyla spousta věcí jen na papíře a je otázka, zda současná vláda má kapacity a zájem novou strategii reálně naplňovat. Sebelepší vůle a snaha ze strany rodičů, škol i ministerstva může přijít vniveč, pokud jim v rozvoji budou bránit protichůdné zájmy jiných ministerstev. Podíváme-li se na Strategii 2030 optikou dalších inovativních návrhů současné vlády, jakou je stavba obřího kanálu nebo zvláštní úřednické čtvrti, ministerstvo má při realizaci svých záměrů už od počátku nastavené velmi tvrdé mantinely, které jen stěží bude schopno překročit.“