„Hlavním důvodem pro vybudování auly v budově Střední školy automobilní a informatiky je absence adekvátního prostoru pro provoz vzdělávacích kurzů a školení a zajištění zázemí pro pedagogický sbor, který dosud musel své porady realizovat ve školní jídelně. Těmito investičními akcemi chceme v pražských školách zajistit jednak dostatečné kapacity, ale zároveň i takové zázemí, které odpovídá moderním standardům,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Předmětem záměru jsou stavební úpravy v severní části objektu střední školy a změna funkčního využití stávající tesařské dílny. Nově budou prostory sloužit pro účely přednáškové auly, včetně potřebného zázemí. Zadní část původní tesařské dílny bude nově využita pro účely skladu údržby. Součástí stavebních úprav bude zřízení nové místnosti pro strojovnu vzduchotechniky.

Předpoklad zahájení zadávacího řízení je červen 2022, vlastní realizace v posledním čtvrtletí roku 2022 a na počátku roku 2023.