/zpráva z 32. jednání Rady hl. m. Prahy 2. října 2012/

Funkcí světelné závory je zadržovat a dávkovat vozidla na určeném místě, a tím regulovat vjezd vozidel do úseku za ní. Semafor umístěný za Nuselským mostem měl zajistit, aby vozidla jedoucí do centra omezila dobu stání v ulici Legerově. Zelené signály na světelné závoře byly koordinovány (synchronizovány) s následujícím světelným signalizačním zařízením na křižovatce ulic Legerova – Rumunská.

„Závěry z měření potvrdily naše předpoklady, tedy že semafor pomohl snížit kapacitu magistrály, aniž by zkomplikoval její průjezdnost. Znamená to, že po otevření tunelového komplexu Blanka, bude možné na magistrálu umístit například více přechodů pro chodce a tím zvýšit komfort pro pěší.  Zároveň se podaří částečně snížit hlučnost a tím i množství emisí v okolí této dopravní tepny,“ uvedl náměstek primátora Josef Nosek.

Období letních prázdnin bylo pro vyzkoušení provizorní signalizace vybráno záměrně, protože automobilový provoz v Praze bývá nižší v průměru o cca 10 %. Tento pokles napodobuje provoz, který nastane po otevření tunelového komplexu Blanka, který je součástí severozápadní části vnitřního okruhu.

„Pozitivním výsledkem je také to, že zřízení signalizace se nijak zásadně neprojevilo na možných objízdných trasách, tedy na Rašínově nábřeží, Bělehradské nebo Bělocerkevské ulici. Změny byly statisticky nevýznamné a spíše vyplývaly z běžného kolísání provozu,“ dodal náměstek primátora.

Pokud jde o plynulost provozu, projížděla většinou vozidla, která propustila světelná závora, navazující úsek včetně křižovatek řízených světelnou signalizací Legerova – Rumunská, Legerova – I. P. Pavlova a Legerova – Anglická víceméně bez zastavování. Po instalaci semaforu se fronty vozidel, které se původně tvořily před křižovatkou Legerova – Rumunská, posunuly o 510 m proti směru jízdy až před světelnou závoru, tj. na Nuselský most. Jejich délka závisela na intenzitě provozu. Pokud přijelo k závoře méně než 80 % kapacity zařízení, tvořily se zde pouze běžné fronty způsobené zastavováním na červenou (jako na každém semaforu) a ty se pak odbavily během následující zelené. Tyto fronty nepřesahovaly délku Nuselského mostu. Ve špičkách pak část vozidel nestačila projet na první zelenou a projížděla až na další zelenou nebo zelené. Tím se fronty prodlužovaly na celou délku Nuselského mostu a zasahovaly až do ulice 5. května. Délky a trvání těchto front pak závisely na tom, kolik vozidel postupně přijíždělo ke světelné závoře.

O zkušebním provozu světelné závory na Nuselském mostě rozhodla Rada hl. m. Prahy 26. června 2012, kdy projednala návrh a vliv výstavby nového světelně signalizačního zařízení (SSZ) pro řízení dopravy na dopravně důležité silniční komunikaci 5. května v hl. m. Praze ve směru do centra. Původně měla být instalována ještě druhá světelná závora na ul. 5. května pro směr do centra města u depa metra Kačerov. Ta však kvůli opravě vozovky na ul. 5. května nakonec zřízena nebyla.