O Štědrém dni a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. Od 25. do 30. prosince 2011 bude odvoz směsného odpadu probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst, převážně na sídlištích.

Svoz tříděného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, nad to bude ve dnech 19. až 31. prosince 2011 prováděn mimořádný svoz skla.

Odložené vánoční stromky budou sváženy se směsným komunálním odpadem při pravidelném svozu, a to od 25. prosince 2011 do 28. února 2012. Občané by stromky měli odkládat vedle nádob na směsný komunální odpad. (Pokud jsou nádoby umístěny v objektech, stromky by měly být odloženy před domem na místě přistavení nádoby k výsypu).