Díky mapě si obyvatelé městských částí mohou najít nejbližší stanoviště pro tříděný odpad a termín svozu, případně si ověřit i také naplněnost nádob.

Svoz směsného i tříděného odpadu se bude v období 23. prosince až 6. ledna uskutečňovat standardně dle harmonogramu v pravidelných svozových dnech, o svátcích se tedy nezastaví. Naopak na kritických místech jako jsou sídliště bude dle situace svoz tříděného odpadu posilněn.

„Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Ale k životu v hlavním městě patří i pořádek, věřím, že to obyvatelé Prahy oceňují. Děkuji všem, kteří se na zorganizování odvozu odpadu podílejí, zvláště pak Pražským službám,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

„Program svozu je zorganizován tak, aby se předcházelo přeplnění nádob a nevznikal tak nepořádek v jejich okolí. Přesto si dovolím apelovat na veřejnost, aby v tomto období zvlášť pečlivě rozložila všechny krabice a další obaly a do nádob na tříděný odpad je odkládala prostorově úsporně. V případě již plného kontejneru je díky mapě tříděného odpadu možné najít další nejbližší, případně cestu s vánočním odpadem sladit s nejbližším svozovým dnem,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

V lednu a v únoru se bude také uskutečňovat svoz živých odstrojených stromků. Ty lze odložit vedle veřejně přístupných kontejnerů na směsný odpad, nebo veřejných stanovišť na tříděný odpad. I v tomto případě je žádoucí sladit jejich odložení s harmonogramem svozu odpadu. Výjimka platí pro vysloužilé umělé stromky, které patří do sběrného dvora.

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy budou uzavřeny od 23. 12. do 26. 12. a 30. 12. do 1. 1. (včetně). Mezi těmito dny však jejich služby Pražané mohou využívat.

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 Malešicích v Dřevčické ulici má zimní odstávku, je uzavřeno do 1. 1. 2024. Při vhodných klimatických podmínkách zahájí provoz 2. 1. 2024 ve zkráceném režimu.

Zimní odstávka se uskuteční také v Kompostárně hl. m. Prahy ve Slivenci, a to v termínu od 23. 12. do 29. 2. Pokud budou vhodné klimatické podmínky, může být provoz zahájen i před termínem 1. 3. 2024. Aktuální informace o zahájení provozu budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele Lesy hl. m. Prahy.