První veřejná zakázka v hodnotě 50,2 milionu korun bez DPH zajišťuje svoz komunálního odpadu společnostmi AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Komwag, a.s., a Ipodec-Čisté město, a.s., z městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha – Troja. Druhá veřejná zakázka v hodnotě 200 milionů korun bez DPH zajišťuje svoz komunálního odpadu z ostatních městských částí společností Pražské služby, a.s.

Obě veřejné zakázky jsou vypsány od 1. 11. 2014 na dobu maximálně tří měsíců, tedy do 31. 1. 2015. „Rozhodovali jsme se v souladu s dosavadními usneseními Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy a především na základě nedávného předběžného rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které předběžně nedovolilo uzavřít smlouvu o svozu odpadu mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací, a. s.," uvedl náměstek pražského primátora Jiří Nouza.