/zpráva z 31. jednání Rady hl. m. Prahy 23. července 2013/

V souladu s nimi byl již do této doby proveden výběr celkem u 7 stanovišť taxislužby. Jednalo se převážně o místa v centru metropole a město za stanoviště bude nyní ročně dostávat 1 594 000 korun.

„Do této doby platili správci stanovišť taxislužby paušálně za každé stání pouze 1 000 korun. Novou úpravou nájemních smluv se tyto částky mnohonásobně zvýší a pomohou rozpočtu hlavního města,“ uvedl radní Lukáš Manhart.

Nájemní smlouvy budou během jednoho roku postupně vypovězeny ve 3 vlnách. Dotknou se 45 stanovišť a celkem 150 stání. Nový správce bude podle kritérií vybrán Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, se kterou uzavře nájemní smlouvu na dobu 6 let.