Trasa I D metra zasahuje přes 800 pozemků. Z toho je necelá polovina ve vlastnictví města a zhruba 450 pozemků ve vlastnictví právnických a fyzických osob určených jak pro trvalý tak i dočasný zábor stavbou. Trvalým záborem, a tím tedy i potřebou vykoupit, je z těchto pozemků dotčeno cca 230. Od nástupu Petra Dolínka do funkce radního pro oblast dopravy bylo vykoupeno 13 pozemků Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., a 1 pozemek Hl. m. Prahou. Na výkupu dalších pozemků se intenzivně pracuje a řeší se i požadavky vlastníků na směny pozemků.

„Projekt výstavby metra D jsem zdědil v hrozivém stavu. Nic nebylo pořádně připraveno, výkup pozemků měl být zahájen vzhledem k rozsahu akce výrazně dříve, neboť jednání s vlastníky, kteří mají mnohem vyšší představy o výkupních cenách, jsou složitá a zřejmě ve většině případů budou muset skončit vyvlastňovacím řízením, což je časově velmi náročný proces. Za ten rok a tři čtvrtě jsme udělali zásadní posun. Podali jsme žádost o stavební povolení. V tomto směru jsme odvedli opravdu velký kus práce a posunuli jsme se směrem k reálným řešením. To že se to nyní opět zaseklo, je jen důsledek předchozího nicnedělání,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Tématem diskuzí je ale nejen otázka stavebního řízení, ale také architektonická podoba jednotlivých stanic. „O soutěži se měla vést diskuze před lety, kdy byl čas a stále by se vše stihlo v termínu. Pokud bychom ji začali řešit teď, může to celou stavbu zdržet až o další tři roky, a to si jistě nikdo nepřeje. Pro mě, a myslím, že i pro Pražany je důležité, aby linka D byla co nejdříve funkční a zároveň co nejméně zatížila rozpočet města i Dopravního podniku. I přesto, že by se mi osobně velmi líbilo, abychom mohli vyhlásit architektonickou soutěž na podobu jednotlivých stanic, v současné době by to znamenalo nejen další časové zdržení, ale také finanční zásah do rozpočtu. Musíme v tomto směru postupovat především racionálně a se zdravým rozumem,“ říká Petr Dolínek.

Požadavek na vypsání architektonické soutěže na podobu stanic metra by v současné době znamenal v podstatě revokovat stavební povolení a zásadním způsobem odložit realizaci, navíc s nejasným koncem, jak architektonická soutěž dopadne. „Samotné stanice představují menší část projektu, přesto vnímám potřebu toto téma řešit. I naším cílem je, aby stanice splňovaly požadavky moderní architektury. Rád bych proto k tématu uspořádal diskuzní panely, kde budou moci architektonické špičky diskutovat s projektanty a zhotovitelem nad vizuální stránkou jednotlivých stanic,“ říká Dolínek. Zároveň ale zdůrazňuje, že veškeré architektonické a výtvarné úpravy nesmí stavbu zdržet, zasahovat do platných povolení ani představovat významnou dodatečnou finanční zátěž pro město.