Aplikace bude sloužit k tvorbě a editaci dat a informací o tržních místech. Vytvořena a provozována bude Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s oborem informatických činností pražského magistrátu. Obsahovat bude mapu s možností hledání dle adresy i dalších parametrů. K dispozici budou informace o typu tržního místa (předzahrádka, trh, tržnice a podobně), počtu prodejních míst, velikosti prostoru, prodejní době, druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby.

„Rada dnes schválila nejen obsahovou novelizaci tržního řádu, ale hlavně jeho digitalizaci. V tom vidím zásadní přínos, který ulehčí čas mnoha lidem a celou věc zprůhlední a zpřehlední. Dnes tržní řád existuje pouze v podobě 160stránkové tabulky v PDF,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Schválený návrh je již 44. novelou tržního řádu od roku 1998, kdy byl tento předpis schválen poprvé, a zároveň prvním v tomto funkčním období Rady hl. m. Prahy. Nejvíce změn oproti předchozí verzi se uskutečnilo na úrovni nejexponovanější městské části Praha 1. V horizontu několika málo měsíců bude spuštěna další aktualizace tržního řádu.