Ke koloritu i normálnímu fungování každého města patří bezesporu tržnice a trhy. Jsou vyhledávaným místem, které svědčí o úctě k tradici, místem, kde se setkává minulost s přítomností, kde se místní obyvatelé potkávají s návštěvníky, kde si lidé hledí z očí do očí, kde se projevuje pravá povaha genia loci města. Bez pořádné tržnice se neobejde žádné město, které chce být městem důstojným, obdivovaným a krásným.

Po staletí to věděli naši předci, vědí to ve většině měst na světě. Jen Praha se o svoji historickou tržnici v minulosti neuvážlivě připravila. Přitom má jednu z nejskvostnějších tržnic na světě. Je to unikátní neorenesanční Staroměstská tržnice z roku 1897, kterou tvoří blok domů mezi ulicí 28. října a Rytířskou ulicí na Starém Městě pražském. „Tržnice byla jednou z nejmodernějších v Evropě. Její konstrukce ze zdobných litinových sloupů je technickým i estetickým unikátem. Třeba litinové sloupy jsou duté a sloužily jako ventilace do sklepních prostor, kde byly sklady a chladírny. Jedinečné bylo i osvětlení obloukovými lampami Františka Křižíka. Tržnici zdobí malované lunety s motivy pražských trhů a znaky českých měst. Všude na světě by patřila ke klenotům a chloubám města. V Praze se z ní stala mrtvá zóna,“ říká radní pro správu městského majetku Grabein Procházka.

Místo citlivé ochrany a obnovy staleté tržnice se socialistické vedení města rozhodlo, že do vznosných prostor vestaví ještě jednu budovu, která připomíná nevzhlednou sádrokartonovou krabici, již obývá samoobsluha, pár nevýrazných obchodů a zašlé asijské bistro. Tržnice přestala být živou tepnou na hranici Starého a Nového Města. Stal se z ní šedivý, nepotřebný a ušmudlaný kout, kam se bojí vstoupit i místní, natož cizinci. „Tržnici naši předchůdci zabili a nikdo dosud nenašel odvahu tu hrůzu napravit,“ říká radní Procházka.

Proto Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo o obnově tržnice do původní podoby. Necitlivou vestavbu chce Praha odstranit a v tržnici obnovit stánkový prodej. Město chce vrátit tržnici tam, kam patří, stane se opět součástí veřejného prostoru, atraktivním, vyhledávaným cílem Pražanů i návštěvníků Prahy.

Obnova původní podoby a funkce této památky bude samozřejmě stát velké prostředky; odhadují se na 250 milionů korun. Proto se město rozhodlo pro formu koncesionářské smlouvy, kdy se koncesionář zaváže provést vlastním nákladem rekonstrukci a obnovu Staroměstské tržnice podle projektové dokumentace, kterou určí město. Koncesionář také zabezpečí využití a provoz trhu.

Rozhodně si ve smlouvě pohlídáme, aby se z tržnice nestala herna nebo zastavárna, aby se tu neprodávaly cetky a pochybné suvenýry, oblečení a další nesmysly. Bude to klasická tržnice se zeleninou, ovocem a dalšími potravinami. Jsem moc rád, že historické centrum města získá opět svoji duši,“ uzavírá radní Procházka.