Součástí rekonstrukce bude odstranění horní vrstvy krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků. Dále bude položen nový živičný povrch a provedena obnova vodorovného dopravního značení.

Délka opravy je 0,9 km v celé šíři vozovky, začíná kruhovým objezdem s ulicí Šenovská a končí křižovatkou s Ďáblickou ulicí.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka po úsecích, objízdné trasy budou značeny

1. úsek Šenovská – Květnová
2. úsek Květnová – Kučerové
3. úsek Kučerové – Ďáblická