/zpráva ze 49. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2013/

„Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy poškozených vodohospodářských staveb na drobných vodních tocích, na vyčištění, zprůchodnění a zprůtočnění koryt drobných vodních toků, na sanace havarijního stavu poškozených koryt a objektů zejména na Botiči, Litovicko-šáreckém potoce a na Rokytce,“ uvedl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra. Dodal, že tyto prostředky budou přesunuty z původně plánované akce oprava komunikace Pod Hláskem v Městské části Praha – Nebušice, která nebude realizována.