„Výnos ústavního soudu potvrzuje, že je správné, když si obce mohou určit, co na svém území chtějí provozovat, nebo když potřebují usměrnit provoz na svém území a chránit tak zdraví svých obyvatel či návštěvníků,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.

Elektrická vozítka segway nebudou Pražané i nadále potkávat v historickém a širším centru města. Po žalobě k Městskému soudu v Praze a následnou kasační stížností u Nejvyššího správního soudu se hlavního města zastal i ústavní soud, který konstatoval, že omezení vozítek není protiústavní a zákazy vjezdu segwayí do některých míst metropole kvůli možnosti nebezpečí pro chodce platí dále.

Hlavní město přijalo regulaci v roce 2016 po stížnostech občanů i městských částí na problémy při chůzi na chodnících, kde vozítka jezdila, a střetům s pěšími, kterým hrozilo nebezpečí. Omezení přitom neplatí pro celé hlavní město, ale pouze na oblast Pražské památkové rezervace a hustě obydlené širší centrum s velkým množstvím chodců.