/zpráva z 31. jednání Rady hl. m. Prahy 23. července 2013/

Vybrali jsme elegantní řešení, které je levné, plně funkční a navíc nám i v budoucnu umožňuje pružně reagovat na jistě se zpřísňující požadavky na čištění odpadních vod,“ říká primátor Tomáš Hudeček. „Kromě toho, že jde ze všech možných o nejlevnější variantu, je to také řešení, které je nejlépe připraveno na povodně, které můžou kdykoli nastat,“ dodává Tomáš Hudeček.

Stavbu nové vodní linky zahájí konsorcium čtyř firem ÚČOV Praha (SMP CZ, HOCHTIEF CZ, Degrémont a WTE Wassertechnik), které bylo již dříve vybráno a potvrzeno v řádném výběrovém řízení. Po slevě, kterou se podařilo Praze z původně vysoutěžené ceny vyjednat, vyjde výstavba nové vodní linky na 5,8 miliardy korun. Tuto částku získá hlavní město Praha z poplatků za vodné a stočné, které bylo již předchozím navýšením ceny upraveno tak, aby vznikla dostatečná rezerva na tuto stavbu.

Praha již v minulosti slíbila, že nová vodní linka bude hotová do roku 2017. „Teprve nyní, když jsme obdrželi požadované podklady od společnosti Veolia, jsme mohli kvalifikovaně rozhodnout. Dnešním souhlasným stanoviskem Rady hlavního města Prahy jsme kromě schválení stavby rovněž zabránili zbytečným výdajům za případné sankce z nedodržení závazných norem. Stavba pochopitelně splňuje náročné ekologické požadavky,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Nouza.

Nová vodní linka na Císařském ostrově umožní splnění limitů pro vypouštěné odpadní vody a umožní v budoucnu rekonstrukci stávající vodní linky. To vše proběhne bez jakéhokoliv výpadku v provozu Ústřední čistírny odpadních vod. Pro novou vodní linku bylo navíc vybráno řešení, které nebude na pohled nijak narušovat prostředí Císařského ostrova a neohrozí jej ani povodně. V případě extrémních povodní bude sice nová vodní linka odstavena z provozu, ale po opadnutí vody bude plně funkční, bez nutností složitých oprav a rekonstrukcí.

Praha byla vždy v čištění odpadních vod na špičce technologického vývoje. Centrální čistírna tady fungovala již od prvních let minulého století. Věříme, že moderní a přitom úsporné řešení, které jsme dnes odhlasovali, bude sloužit Pražanům i všem po proudu Vltavy i Labe minimálně stejně dlouho,“ shrnuje dnešní rozhodnutí Tomáš Hudeček.