Akci, při které byli oceněni pracovníci a pracovnice působící ve všech druzích sociálních služeb za rok 2023, pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 30. ledna 2024 na Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze 2.

„Jsem moc hrdá na to, že nejlepší pečovatelka roku pracuje právě v našem domově pro seniory. Paní Petře Baier patří naše velká gratulace a díky za její péči o ty nejstarší z nás. Poděkování a úcta patří ale každému, kdo si vybral tuto krásnou, ale nelehkou profesi. Pečovatelé svou obětavostí, laskavostí a empatií pomáhají potřebným a jejich blízkým překonávat i ty nejnáročnější životní situace. Přitom na to, jak je poslání těch, kteří pracují v sociálních službách důležité se, bohužel, často zapomíná. Proto vítám každou příležitost, kdy jim můžeme poděkovat a projevit jim náš respekt,“ říká náměstkyně primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Na jednotlivá ocenění mohou být každoročně navrženi mimořádně kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Porota složená z odborníků pak vybere vítěze v kategoriích Sociální pracovník, Terénní služba, Pobytová služba a Manažer sociálních služeb.

Právě v kategorii Pobytová služba uspěla v letošním roce Petra Baier z Domova pro seniory Chodov. Jako pečovatelka začala bez předchozích zkušeností s péčí o seniory. Během dvou let se však vypracovala v koordinátorku péče na jednom z pater domova pro seniory. Citlivě vede nové pečovatelky i celý tým. Umí získat důvěru klientů a pracovat s jejich blízkými tak, aby vztah mezi klienty, jejich rodinami a pečujícím personálem byl přinejmenším konstruktivní a v lepším případě důvěrný.