Ze soboty na neděli se ve Velké Chuchli uskuteční cvičení výstavby protipovodňové ochrany. Samotná výstavba mobilních prvků bude ve Strakonické ulici v blízkosti ulic Dostihová a Mezichuchelská a výstavba hráze z pytlů s pískem v prostoru dostihového závodiště. Cvičení začne přibližně v 19:30 hodin. Předpokladem je, že by mělo skončit nejpozději v 6:00 hodin ráno tak, aby byla omezení pro vozidla a obyvatele co nejmenší.

„Vzhledem k nedávným zkušenostem, které Praha se záplavami má, jsou tato protipovodňová cvičení mimořádně důležitá, v ostražitosti nesmíme polevovat. A jsem rád, že je hlavní město připraveno, jak se ukázalo i před měsícem při preventivním zavedení protipovodňových opatření na Čertovce,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Podobná cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany se uskutečňují každý rok již od roku 2005. V oblasti Velká a Malá Chuchle se však dosud cvičení neuskutečnilo. Celková délka mobilních opatření činí v této lokalitě 247 metrů a zahrnuje 895 mobilních prvků. Cvičení se zúčastní 58 osob z řad jednotek dobrovolných hasičů a Armády ČR. Poslední podobné cvičení, avšak ve větším rozsahu, bylo v roce 2022 v Radotíně.

Hlavní město vybudovalo v rámci let 1997 až 2013 sofistikovaný systém protipovodňové ochrany, který se skládá z pevných částí (železobetonové protipovodňové stěny, zemní valy a jsou využity i tělesa železniční sítě), mobilních prvků (mobilní hliníkové protipovodňové stěny, těžké naplavovací trámce), protipovodňové hráze budované z pytlů s pískem a protipovodňového systému kanalizační sítě (zpětné klapky, hradidlové komory, čerpací stanice s mobilním čerpadlem, čerpací stanice se stacionárním čerpadlem). Tento systém slouží k ochraně obyvatel a majetku před povodněmi.

Dopravní opatření

Se cvičením se budou pojit také některá dopravní opatření. Ta budou v platnosti přibližně od sobotních 18:00 hodin a skončí nejpozději v neděli v 6:00 hodin. V případě dřívějšího skončení cvičení bude zajištěna demontáž dopravního značení co nejdříve.

Ulice Starolázeňská bude od ulice Dostihová k ulici Mezichuchelská zjednosměrněna z důvodu možnosti parkování pro rezidenty, kteří mají v místě cvičení bydliště. V ulici U Závodiště bude od 18:00 hodin zakázáno zastavení a stání z důvodu návozu materiálu, dále bude v ulici Paroplavební zakázáno zastavení a stání z důvodu lepšího projetí vozidel, zejména MHD. V ulici Podjezd bude zakázáno zastavení a stání po pravé straně ve směru jízdy od ulice Strakonická z důvodu instalace protipovodňové ochrany do podchodu.

Objízdná trasa k železničnímu přejezdu (do horní části Velké Chuchle) z centra bude po ulici Strakonická – Výpadová – Přeštínská – Radotínská a do centra opačně. Do lokality Velké Chuchle lze také využít příjezd ulicí K Barrandovu. Zároveň bude v místě cvičení sveden jeden pruh komunikace do protisměru kvůli zlepšení průjezdu vozidel.

Příloha: