„Dlouhotrvající deště způsobily plošné a velmi silné podmáčení půdy a lesních porostů. V  důsledku toho dochází dokonce i v bezvětří k nekontrolovatelným pádům zcela zdravých stromů! Rizikové stromy sice průběžně vyhledáváme a kácíme, přesto pády stromů není možné vyloučit. S ohledem na velmi vysoké a život ohrožující nebezpečí proto důrazně varuji před vstupem do lesních porostů a vyzývám veřejnost, aby se v dalších dnech lesům i parkům vyhnula, protože nelze zajistit jejich bezpečnost,“ řekl první náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09), pověřený výkonem kompetencí primátora.

Celkem již bylo v lesích v majetku hl. m. Prahy pokáceno zhruba 200 stromů, stejné množství pak v parcích a další stromy se vyznačují a kácí. Dle 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, je vstup do lesa vždy na vlastní nebezpečí.

Příloha: