Důvodem této situace je inverzní zvrstvení atmosféry v oblasti střední Evropy a zhoršené rozptylové podmínky z této situace vyplývající. Byl překročen zvláštní imisní limit pro signál upozornění pro částice PM10, který je 100 μg/m3.

Ke 13. hodině dnešního dne se průměrné 24hodinové koncentrace PM10 pohybovaly na jednotlivých monitorovacích stanicích na území Prahy v rozmezí 80 – 140 μg/m3, přičemž v současné době je na všech stanicích zaznamenán klesající trend koncentrací. Podle aktuální meteorologické předpovědi by měla podobná situace pokračovat i v následujících několika dnech.

„Doporučujeme proto citlivým osobám, zejména malým dětem, seniorům, osobám se zvýšenou citlivostí ke znečištění ovzduší a s onemocněními cest dýchacích, aby omezili pobyt mimo budovy. S ohledem na situaci není vhodné ani dlouhodobé větrání bytů a vnitřních prostor,“ uvedla mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Tereza Krásenská. „Žádáme zároveň řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci suspendovaných částic PM 10,“ dodala mluvčí pražského Magistrátu.

Příloha: Podmínky vyhlašování a odvolávání signálů krajského regulačního řádu