„Slunce vytváří v Praze iluzi klidu a pohody, ale Orlík nadále upouští dvojnásobek svého přítoku, protože musí vytvořit retenční prostor pro případ dalších dešťů, které meteorologové předpovídají. Berounka a Sázava sice poklesly, ale v Chuchli nadále Vltavou protéká zhruba 1 730 kubíků za sekundu. A Povodí Vltavy bude moci snižovat odpouštěním kaskády průtok Vltavy jen velmi pomalu. Pro Prahu to znamená, že zůstává 3. povodňový stupeň, trvá stav ohrožení. Nebudeme proto o víkendu demontovat protipovodňové ochrany. Bylo by to příliš velké riziko vzhledem k aktuálnímu stavu řek, jejich povodí, přehrad i meteorologické předpovědi. Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti a žádám Pražany i návštěvníky města, aby je respektovali,“ řekl Tomáš Hudeček (TOP 09), první náměstek primátora pověřený výkonem kompetencí primátora.   

Přístup k povodňovým ochranám je nadále zakázán. O jejich případném odstranění rozhoduje pouze protipovodňová komise. Jakákoli nedovolená manipulace s povodňovými ochranami je zakázána. Osoby, které nebudou toto nařízení respektovat, se vystavují hrozbě trestného činu obecného ohrožení. Je třeba si uvědomit, že jde o bezpečnost celého města a jeho obyvatel.

„Prosím tímto Pražany, vydržme ještě dalších pár dní, bylo by zbytečné ohrozit město a životy kvůli netrpělivosti. Chápu všechny, kteří se chtějí a potřebují dostat ke svým domům a firmám a kteří už tohle vše chtějí mít za sebou. Děláme maximum pro to, aby se život v metropoli vrátil k normálu, ale příroda chyby neodpouští,“ řekl Tomáš Hudeček.