Ministerstvo zdravotnictví požádalo o omezení registrací do části očkovacích míst. Důvodem je nedostatek vakcín od firmy Moderna. Celkem se toto rozhodnutí dotklo 11 míst na základě kritického nedostatku očkovací látky Moderna. „Je nicméně důležité zmínit, že z těchto míst se již zaregistrované osoby neodregistrovávají. Je znemožněna pouze registrace nová,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Dočasné omezení fungování některých očkovacích míst se týká nejmenších center a těch, která jsou umístěna v bezprostřední blízkosti velkokapacitních očkovacích míst, především v okolí Národního očkovacího místa (O2 aréna) zřizovaného státem, či očkovacích míst, která mají kapacitu do 1 000 lidí týdně. Z důvodu blízkosti k O2 aréně bude například od 1. května uzavřeno pro veřejnost očkovací centrum v Městské nemocnici následné péče nebo v zařízení Iscare. Podobně bude omezen provoz menších míst, která jsou příliš koncentrována v konkrétní části města - zjednodušeně řečeno jsou příliš blízko u sebe. Stát omezí pro veřejnost také svá očkovací místa ve Státním zdravotním ústavu a FN Motol.

Ze strany státu byly naopak přislíbeny výraznější dodávky vakcíny firmy Pfizer. Od příštího týdne budou touto vakcínou zásobeny centra Comfort Care a.s. - poliklinika Chodov, Městská poliklinika Praha – Spálená a Nemocnice Na Františku. Do budoucna budou ovšem přibývat i další místa.

Příloha: Seznam očkovacích míst