„Jedná se o preventivní protipovodňová opatření, která je třeba s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku i zdraví neprodleně realizovat. Prognóza hydrometeorologů předpokládá další stoupání hladin řek vzhledem k trvajícímu dešti a na Vltavě v Praze se s ohledem na vyšší odtok z kaskády průtok dále zvyšuje. Na případný další postup je Praha připravena,“ řekl 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček, pověřený kompetencemi primátora hl. m. Prahy, který se chce osobně po 14. hodině na Čertovku a na některá další místa na vltavských březích podívat.

Dosud provedená protipovodňová opatření: uzavření protipovodňových vrat Čertovky, vyklizení a uzavření náplavek v Praze 1,2 a 5, ukončení provozu pražských přívozů a ukončení plavby před a za Prahou.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP je nepřetržitém kontaktu s Dispečinkem Povodí Vltavy, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi a organizacemi a situaci monitoruje. O dalším vývoji bude MHMP informovat.