Hlavní město v současné době zajišťuje prostřednictvím mateřských a základních škol zřizovaných městskými částmi provoz výhradně pro děti zaměstnanců vybraných profesí IZS apod. V provozu je k dnešnímu dni 21 škol pro téměř 300 dětí. Některé školky se v omezeném režimu otevřou v Praze již 11. května, většina však až 25. května.

Velká část škol a školských zařízení se otevře 25. května, a to při dodržování hygienických podmínek. V současné době hlavní město distribuuje svým školám základní vybavení jako dezinfekci, roušky a rukavice. Postupně také bude vybavovat dětské domovy a pedagogicko-psychologické poradny nejen rouškami, dezinfekcí a rukavicemi, ale i například ochrannými štíty.

„Osobní přítomnost žáků a studentů nebude povinná a bude se konat ve skupinách v maximálním počtu patnácti žáků. Organizaci výuky bude řešit ředitel školy podle konkrétních podmínek. Hlavní je pro nás nyní ochrana dětí a učitelů před možnou nákazou, proto budou veškeré školy, které zřizujeme, vybaveny jak dezinfekcí, tak osobními ochrannými prostředky – a to nad rámec toho, co nám ukládá zákon. Skvělou zprávou pro nás také je, že obecně se učitelé zpět do školy těší a mají chuť se vrátit,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Povolení osobní přítomnosti ve škole při výuce se od 11. května týká i žáků základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, ve střediscích volného času (DDM) a prezenční výuka se bude konat ve školách při zdravotnických zařízeních.

U všech škol nicméně platí, že ředitelka či ředitel školy musí podle konkrétních podmínek zvážit možnosti provozu. U základních škol bude osobní přítomnost žáků umožněna žákům 1. stupně a žákům 9. ročníků. Tato účast ale není povinná. Záleží také na posouzení zákonných zástupců, zda své dítě do školy pošlou. Veškeré informace pak najdou rodiče na webových stránkách jednotlivých škol.

Osobní přítomnost je od 11. května povolena žákům a studentům závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.

Postupně budou také otevřeny jídelny i hřiště přiléhající ke školám. „Zajištění školního stravování bude řešeno individuálně podle podmínek konkrétní školní jídelny. V zásadě jsou umožněny tři varianty, a tedy vydávání obědů klasickým režimem, formou obědových balíčků, nebo je možné si po dohodě s rodiči přinést vlastní oběd. U školních hřišť budou zároveň správci dohlížet na dodržování rozstupů a dalších hygienických opatření,“ uzavírá radní Vít Šimral.

Přílohy: