Hlavní město Praha proto žádá řidiče, aby dnes do 14.00 hodin odvezli auta z uvedených náplavek. Pokud je řidiči neodstraní, Správa služeb hl. m. Prahy bude tato vozidla odtahovat na odtahové parkoviště Kotlářka, případně další. Uvedené odtahy jsou prováděny bezplatně. Majitelé si vozidla mohou vyzvednout na příslušných odtahových parkovištích bez úhrady za odtah a parkovné.

Informaci o odtažených vozidlech je možné získat na linkách 156 a 158, popřípadě na internetových stránkách SSHMP http://www.sshmp.cz/cs/vyhledavac-odtazenych-vozidel.

Telefonický kontakt na odtahové parkoviště Kotlářka: 257 213 150, 724 938 744

Příští jednání pracovní skupiny Povodňové komise hl. m. Prahy se uskuteční dnes v 16.00 hodin.