Signál upozornění na možnost výskytu smogu na území hl. m. Prahy byl vyhlášen  14. listopadu. Zhoršené rozptylové podmínky v Praze trvaly téměř dva týdny, během nichž byly na některých monitorovacích stanicích opakovaně naměřeny zvýšené koncentrace  suspendovaných částic frakce PM10 (polétavý prach) v ovzduší, nebylo však dosaženo limitů, kdy by bylo nutné vyhlásit smogovou situaci.

Informace o stavu ovzduší jsou na přiložené mapce a lze je najít na: http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf

Příloha: mapka