Vznikající multidisciplinární tým bude poskytovat služby zejména dětem a ženám, které uprchly před válkou z Ukrajiny a našly dočasné útočiště v hlavním městě. Specializovaná podpora bude zajištěná v oblasti duševního zdraví, traumat ze ztráty blízkého či domova, úzkosti nebo pocitu bezmoci a bezvýchodnosti. Poskytuje pomoc těm, kteří se setkají s nějakou formou zneužití, potřebují podporu při zvládání duševní nemoci, ale i lidem, kteří se potřebují vyznat v nové životní situaci v novém sociokulturním prostředí. Konzultace budou probíhat hlavně v ukrajinském a ruském jazyce, neboť tým bude složen převážně z ukrajinských odborníků na duševní zdraví (psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků či zdravotních sester), kteří se s těmito situacemi sami potkali nebo kteří z Ukrajiny narychlo odjeli a chtějí ostatním pomáhat. Ti budou zaměstnáni na pozicích psychosociálních pracovníků, jako jsou terapeuti, poradci pro duševní zdraví, bilingvní poradci pro adaptaci či multikulturní pracovníci.

„Jsem velmi ráda za tento inovativní projekt, protože umožní vyhledávat jednotlivce i rodiny, které propadávají systémem humanitární pomoci, a nabízet jim dlouhodobější specializovanou podporu v jejich jazyce, bez tlumočníků, což je v pomáhajících profesích zásadní, a zároveň nabídne ukrajinským terapeutům a dalším expertům, kteří sami prchají před válkou, možnost uplatnit své profesní dovednosti při pomoci krajanům,“ řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.    

Multidisciplinární tým pomoci vzniká v úzké spolupráci etablovaných poskytovatelů služeb Green Doors, Fokus Praha a Agency for Migration and Adaptation, neboli AMIGA, a koordinovat jej bude Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace hlavního města.

„Využití potenciálu etablovaných poskytovatelů zdravotně-sociálních služeb a jejich posílení o nové úvazky náborem odborníků z Ukrajiny by mohl být dobrý model integrace a aktivizace ukrajinské uprchlické svépomoci, která jako jediná aktuálně může využít své jazykové i dovednostní kompetence pro zajištění efektivní psychosociální pomoci uprchlíkům z Ukrajiny,“ doplnil Pavel Novák, ředitel Metropolitního zdravotnického servisu, který hlavní město pověřilo odbornou garancí a koordinací multidisciplinárního týmu.

„Aby byla psychosociální pomoc co nejefektivnější a zaměřená na reálnou integraci ukrajinských uprchlíků, rozhodli jsme se, na základě vstupních analýz, zaměstnat v multidisciplinárním týmu profesionály přímo z Ukrajiny. Válečným uprchlíkům nabídneme zejména psychosociální podporu ambulantně na pobočkách našich služeb, přímo v terénu nebo telefonicky a přes náš online chat,“ uvedl Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha.

„Jsme rádi, že díky podpoře magistrátu můžeme posílit naše služby a být zároveň součástí unikátního projektu, který poprvé v České republice řeší problematiku duševního zdraví uprchlíků komplexně a zároveň vytváří dobrou praxi do budoucna,“ připojila předsedkyně spolku AMIGA Elena Tulupova.

„V prvních dnech války jsem využila své jazykové znalosti a šla dobrovolnicky tlumočit do krajského centra pomoci, kde jsem zažila spoustu příběhů příchozích, příběhů pomáhajících amatérských tlumočníků, velké nasazení i včasnou odezvu a pomoc krizových interventů. Jsme rádi, že se můžeme podílet na společném projektu, v němž se snažíme jak o integraci ukrajinských profesionálů z oblasti péče o duševní zdraví do sociálních služeb, tak o osvětu mezi příchozími, jak o své duševní zdraví pečovat a říkat si o pomoc v krizi. Doufáme, že naše úsilí může vyústit i ve větší přesah dopadu na péči o duševní zdraví v poválečné Ukrajině - kdy si třeba příklady dobré praxe lidé odnesou zpět," dodala Myroslava Bubela, ředitelka Green Doors.