„Nové místo pro karanténu bezdomovců bude sousedit s již fungujícím stanovým městečkem v pražské Troji. V jedné části budou ti, kterým byla nařízena karanténa, v části druhé jsou pacienti s potvrzeným nemocněním COVID-19, ale průběh onemocnění není takový, aby museli být hospitalizováni,“ popisuje projekt náměstek primátora hl. m. Prahy pro bezpečnost Petr Hlubuček.
Z nařízení vlády vyplývá povinnost města postarat se o lidi bez domova na svém území. Město je tedy povinno zajistit izolaci nemocných a karanténní režim lidí s podezřením na nákazu.

„Nové stanové místo je mimo zastavěné území, čímž se bude minimalizovat riziko další nákazy. S ohledem na fakt, že v této lokalitě je již dočasné zázemí pro lidi z uzavřených ubytoven, jedná se nejen z pohledu hygienického, ale i z pohledu zajištění bezpečnosti, o efektivní řešení,“ doplňuje Petr Hlubuček.