„Děti sport potřebují a do škol rozhodně patří. Obzvláště v této době je třeba vnímat sportovní aktivity jako jednu z forem prevence proti dětské obezitě a udržení si duševní pohody. Ve škole si děti vytvářejí emoční vazbu k pohybu už v raném věku, a to bez tlaku na výkon. Dále je důležité zlepšovat jejich pohybovou gramotnost. Kladné hodnocení zapojení sportovních trenérů ve školách zaznamenáváme i ze strany učitelů, kteří tandemové propojení vítají a je pro ně inspirující,” uvedl Vít Šimral, radní pro oblast školství a sportu. 

Hlavním smyslem programu je systematické zlepšování podmínek pro rozvoj tělesné výchovy na základních školách na území Prahy. Děti v rámci projektu v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně dostanou možnost vyzkoušet si trénink některého ze sportovních odvětví za účasti kvalifikovaných trenérů bez toho, aniž by tyto hodiny sloužily jako náborové akce. Konkrétně si děti vyzkouší například americký fotbal, basketbal, gymnastiku, házenou, florbal, fotbal, sportovní tanec, judo, karate, rugby nebo volejbal.

Program podpory vychází z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2023, který definuje problémové oblasti a zjištěné trendy sportovního prostředí v Praze. Dále obsahuje vymezení strategických cílů stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a navrhuje opatření.