Primátor Hřib poukázal na to, že i přes loňské oslavy stého výročí zakotvení volebního práva žen v české ústavě stále existuje řada nerovností. V České republice jsou například největší rozdíly v odměňování žen a mužů v celé EU. Ve střední Evropě jsou navíc zaznamenávány “proaktivní antiliberální tendence“. Patří mezi ně nedávný zákon diskriminující LGBT+ v Maďarsku, LGBT+ free zóny v Polsku nebo omezení práva na potrat ve stejné zemi.

„Vznik rodových stereotypů je přímo závislý na mezilidské komunikaci, vzdělávání, popkultuře a zázemí v rodině.  Z jedné strany se sice podílejí na formování osobní identity a sebeuvědomění, ale také přispívají k nerovnému přístupu k mužům a ženám,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.  

Pražský magistrát dal s pomocí primátorů hlavních měst zemí V4 z Varšavy, Budapešti a Bratislavy vzniknout Paktu svobodných měst. Ten oponuje těmto antiliberálním tendencím s cílem postavit se za liberální a demokratické tradice v regionu včetně ochrany lidských práv, sociální spravedlnosti, rovnoprávnosti a tolerance.

„Nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v politice, vrcholném managementu nebo například v designu a architektuře má za následek situaci, kdy naši společnost a každodenní realitu stále tvoří a řídí převážně muži,” upozorňuje Zdeněk Hřib. „Pokud nalezneme cestu, jak utváření rodových stereotypů předcházet, ulehčíme ženám vstup do politiky a manažerských pozic. Nepochybně to bude prospěšné nejen pro osobní rozvoj žen i mužů, ale pro rozvoj společnosti jako celku,” doplňuje.  

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová při debatě o účasti žen v politice mimo jiné zdůraznila, že „Česká republika, stejně jako mnoho dalších zemí, trpí výrazně menšinovým zastoupením žen v nejvyšších patrech politiky. Vytváření příležitostí pro účast žen v rozhodovacím procesu je pro nás klíčové pro pokrok v mnoha oblastech jako například vzdělávání nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.“

Poslankyně také poukázala na to, že rovnoměrné zastoupení žen a mužů v politice lze snadněji realizovat v místních zastupitelstvech, protože Češi nemají tendenci stěhovat se za prací a ženy v lokální politice tak mají možnost nalézt lepší rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem.

Lin Ching-yi, velvyslankyně pro zapojení žen Čínské republiky (Tchaj-wan) konstatovala, že od roku 2005, kdy Tchaj-wan přijal politiku genderového mainstreamingu, která uvedla v praxi aplikaci genderových perspektiv ve všech oblastech činnosti vlády včetně rozhodovacího procesu, došlo k výraznému oslabení předsudků proti ženám v politice a atmosféra ve společnosti se změnila ve veřejnou podporu. Po volbách v roce 2020 překonalo zastoupení žen v tchajwanském parlamentu hranici 40 %, což je nejvyšší úroveň v historii Tchaj-wanu.

Členka zastupitelstva hl. m. Prahy Michaela Krausová se také podělila o svou osobní zkušenost z politiky. Poukázala na to, že v této oblasti jsou ženy často vystaveny vypjatým situacím, kdy bývají označovány za příliš naivní pro politiku, což je něco, co politici – muži běžně nezažívají.

Profesorka Marcela Linková, vedoucí oddělení Národní kontaktní centrum – Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, ve svém příspěvku upozornila na to, že v Česku i na úrovni EU byla v uplynulých dvou letech přijata nová zásadní opatření na podporu genderové rovnosti. Ta mají potenciál změnit nastavení toho, jak výzkum funguje a vytvořit pracovní prostředí, které bude férovější a méně diskriminační. Na druhou stranu je ale vidět, že vývoj není dostatečně rychlý.

Dalším vrcholem tohoto fóra byla diskuse o rovnoprávnosti manželství. Tchaj-wan legalizoval manželství osob stejného pohlaví v květnu 2019 jako první a zatím stále jediná země v Asii.

V červnu 2018 byl do českého parlamentu odeslán návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví s cílem realizovat první čtení a zahájit tak legislativní proces. Czeslaw Walek, předseda Prague Pride, uvedl, že 96 % lesbiček a gayů si přeje uzavřít manželství a že rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím se prakticky dotýkají více než 100 zákonů. Provedené studie prokázaly, že míra sebevražd mladistvých ve skupině LGBT je nižší v těch zemích, které legalizovaly svazky stejnopohlavních osob. Hlavním důvodem není to, že by se teenageři chtěli ženit a vdávat, ale to, že společenská akceptace LGBT komunit je po přijetí zákona o uzavírání manželství stejnopohlavních osob na vyšší úrovni.

Jennifer Lu, tchajwanská komisařka pro rovnost žen a mužů a ředitelka kampaně za rovnost žen a mužů na Tchaj-wanu, poukázala na to, že zákon o genderové rovnoprávnosti ve vzdělávání včetně aktivní účasti občanské společnosti a mládeže přispívají k podpoře legalizace svazků stejnopohlavních osob. Po legalizaci sňatků osob stejného pohlaví na Tchaj-wanu to vypadá, že společenské přijetí LGBT od dětí, příbuzných a spolužáků či spolupracovníků se zlepšuje, takže se cítí bezpečněji a příjemněji.

Toto fórum je první příklad spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem v oblasti genderových otázek. „Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty v mnoha oblastech, včetně dodržování svobody a lidských práv. Mezi významné otázky lidských práv naší doby patří rovnost žen a mužů a práva LGBTQI,“ konstatoval Andy Tseng, zástupce ředitele Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze.