„Od 11.00 hodin je zastavena plavba před Prahou - od plavební komory Modřany směr Slapy -  a za Prahou - od Holešovic – směr Mělník. Od 11.30 hodin je ukončen provoz přívozů na Vltavě,“ uvedl 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček, s tím, že všechna protipovodňová opatření jsou prováděna podle povodňových plánů Prahy a jednotlivých institucí a organizací.

Povodí Vltavy oznámilo, že zahajuje manipulaci na Vltavské kaskádě a v jejím důsledku se předpokládá nárůst průtoku ve Vltavě v Praze na 470 m3/s. Vltava tak překročí 1. Stupeň povodňové aktivity (SPA), tj. 450 m3/s.

V 11.00 hodin se uzavírala protipovodňová vrata na Čertovce a byly uzavřeny náplavky v Praze 1, 2 a 5. 

Pokud na uzavřených náplavkách zůstaly zaparkované automobily, odtahuje je Správa služeb hl. m. Prahy na nejbližší odtahová parkoviště - Těšnov, Kotlářka, Lublaňská - v závislosti na jejich kapacitě.  Informaci o odtažených vozidlech je možné získat na linkách 156 a 158, popřípadě na internetových stránkách SSHMP http://www.sshmp.cz/cs/vyhledavac-odtazenych-vozidel.

Majitelé vozidel si je budou moci vyzvednout bez úhrady za odtah a parkovné.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP je nepřetržitém kontaktu s Dispečinkem Povodí Vltavy, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi a organizacemi a situaci monitoruje. O dalším vývoji bude MHMP informovat.