„Otevřením těchto sběrných dvorů se hlavní město více přiblížilo k cíli, daném v Projektu hospodaření s odpady, který počítá s postupným vytvořením sítě dvorů na území města pro tříděný sběr odpadů,“ konstatoval první náměstek primátora pro životní prostředí Karel Březina.           

„Nejnovější běchovický sběrný dvůr patří současně k největším, jeho výměra přesahuje pět tisíc čtverečních metrů, a nejlépe vybaveným. Hlavní město bylo investorem stavby, kterou budou užívat Pražané, kteří u obsluhy dvora předloží občanský průkaz dokládající jejich bydliště v hlavním městě,“dodal náměstek Březina.

Do sběrných dvorů mohou obyvatelé Prahy bezplatně odložit vybrané druhy odpadů, jako je například objemný či stavební odpad, dřevo, kovy i sklo a plasty, rovněž tak vyřazená elektrická a elektronická zařízení.

Sběrný dvůr v Běchovicích bude provozovat společnost IPODEC-čisté město. Provozovatelem kunratického sběrného dvora bude Sdružení Pražské služby a VS-Ekoprag.

Provozní doba zařízení je shodná jako u všech ostatních, v pondělí až pátek  8.30 – 17.00 (18.00* letní čas) hodin, v sobotu 8.30 až 15.00 hodin. Ve dny pracovního klidu jsou dvory zavřené.