„Řešení revitalizace, bezpečnosti a dopravy na Václavském náměstí je pro mne jednou z hlavních priorit. První z našich aktivit je právě uzavření Václavského náměstí pro automobilovou dopravu v neděli 18. září. Chceme se pokusit o to, aby se Václavák alespoň na pár hodin proměnil v bulvár bez aut pro Pražany a turisty. Oplátkou za omezení vjezdu by druhé největší náměstí v Praze pravidelně nabízelo občanům a návštěvníkům metropole zábavný program,“ prohlásil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Pokud vše proběhne bez zásadních komplikací, rádi bychom celou akci opakovali pravidelně. Dokáži si dokonce představit interval jednoho měsíce. Posléze budou následovat další kroky, které začínají u pravidelných bezpečnostních kontrol a v budoucnu končí rekonstrukcí celého náměstí,“ doplnil primátor.

Zástupci Městské části Praha 1 a Hlavního města Prahy se shodli na tom, že mezi jejich hlavní priority patří revitalizace celého náměstí, aby se opětovně stalo reprezentativním a vyhledávaným místem, které neslouží jenom turistům, ale především Pražanům.

„Václavské náměstí je nejdiskutovanějším problémem co se bezpečnosti i vizuální stránky týče. V této věci se však dlouhodobě nedělo nic,“ upozornil pražský primátor Bohuslav Svoboda na dřívější situaci nejznámějšího náměstí v Praze. „Spolu s Městskou částí Praha 1 a řadou dalších odborníků jsme se shodli na aktivním řešení problematiky Václavského náměstí a to do konce volebního období,“ dodal primátor.

Prvního jednání pracovní skupiny s novým vedením města se účastnili:

Za HMP:                     

  • primátor Bohuslav Svoboda
  • ředitel Městské policie Praha Vladimír Kotrouš
  • ředitel odboru dopravy MHMP Jan Heroudek
  • ředitel odboru krizového řízení MHMP Petr Beran
  • za odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP Danuše Michalová

Za MČ Praha 1:         

  • starosta Oldřich Lomecký
  • místostarosta Daniel Hodek
  • vedoucí odboru výstavby Oldřich Dajbych
  • vedoucí odboru dopravy Ludvík Czital

Další členové:            

Jan Adámek ze sdružení Nového Města pražského, architekt Jakub Cigler, ředitel pražské policie Martin Vondrášek a dopravní specialista Václav Malina z Projektového ateliéru DUA.

 

 

V Praze 24. 8. 2011

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.