Akce se zúčastnilo 137 zaměstnanců, většina z nich se po dobu akce průběžně vracela. Přineseno bylo celkem 315 kg věcí, z čehož se jen v rámci těchto dvou dnů podařilo interně rozebrat, tedy zachránit, 82 %. Nerozebrané předměty byly předány společnosti Moment Česká republika o.p.s., neziskové organizaci, která se zabývá prodejem darovaného oblečení a veškeré výdělky zasílá na podporu dalších neziskových organizací. Po celou dobu SWAPU byla přítomna švadlenka Jiřinka, která kromě klasického zkracování oděvů tentokrát i přešívala šaty na sukni, vyměňovala rozbité zipy a provedla celkem 18 oprav.

Účastníci si akci chválili. Sami uváděli, že množství oblečení, kterým disponují, je obrovské a jsou velice rádi, že ho mohou touto cestou obměnit a zároveň nemusejí kupovat nové. Celý SWAP se konal za přísných hygienických pravidel a v době testování, kdy velká část účastníků ocenila, že nemusí chodit do obchodů a mohou své šatníky obměnit na půdě Magistrátu hl. m. Prahy. Na základě průběžných rozhovorů s účastníky akce bude magistrát v kultuře SWAPU pokračovat.