Jsem ráda, že mezi členy správní rady zasednou osobnosti, které mají k tématu nedávných dějin vztah i potřebnou erudici,“ řekla předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová.

František Stárek je signatář Charty 77, před revolucí mj. vydavatel časopisu Vokno. Pro své postoje a činnost byl v období normalizace opakovaně vězněn, v současnosti je pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývá odbojem a odporem mezi lety 1938– 1989. Doposud byl členem kolegia – odborného poradního orgánu Muzea.

Další jmenovaný, historik, pedagog a vědecký pracovník PhDr. Petr Koura, PhD., též dosavadní člen kolegia, se specializuje na období druhé světové války, témata okupace a odboje. V současnosti pracuje jako ředitel obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, která mapuje osudy německých obyvatel někdejšího Československa.

Třetí dovolený člen správní rady muzea je právník Mgr. Tomáš Jirsa, který se v minulosti zabýval mimo jiné tématem kolektivizace českého venkova a zákonností v 50. a 60. letech 20. století či vypořádáváním nároků za majetek odebraný státem v letech 1939–1989. V rámci festivalu Mene Tekel obdržel za připomínání nedávné minulosti cenu Fragmenty paměti.

Muzeum paměti XX. století bylo založeno symbolicky v den 30. výročí Sametové revoluce 17. listopadu 2019. Vzniklo za účelem zachování historické paměti o událostech 20. století, které souvisely se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa. V loňském roce muzeum mj. uspořádalo celou řadu odborných besed a diskusí, vydalo obsáhlou publikaci Lennonova zeď a uspořádalo podzimní festival dokumentárních filmů Nezlomní a obětovaní. Druhý ročník filmové několikadenní přehlídky dokumentů vztahujících se k 20. století se bude konat i letos v listopadu.

Společně s Museem Kampa také připravujeme výstavu k nadcházejícímu 100. výročí založení Komunistické strany Československa. Navázali jsme i spolupráci s Knihovnou Václava Havla, ve které pravidelně probíhají debaty s historiky a osobnostmi veřejného života k aktuálním tématům a výročím,“ informoval dočasně pověřený ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous. Dlouhodobým úkolem muzea je ale především práce na podobě budoucí stálé expozice.