Speciální aparatura, na níž vědci od poloviny března testují – v posledním měsíci již jen ve všední dny – byla pod vedením Vladimíra Ždímala vyvinuta v Oddělení chemie a fyziky aerosolů Ústavu chemických procesů AV ČR původně k ověřování filtrů pro kvalitu ovzduší. Chemici v době začínající pandemie upravili velikost částic, které analyzovali, na velikost odpovídající viru, který způsobuje nemoc COVID-19, tedy zhruba 80 až 150 nanometrů.

„Právě během epidemie koronaviru se ukázalo, jak je důležité, aby navzájem spolupracoval soukromý, veřejný i akademický sektor. Během bezpečnostních opatření jsme využili mnohokrát dovednosti a informace, které vědecké a akademické instituce mají. Tak jsme například míchali vlastní desinfekci nebo vyráběli vlastní roušky a respirátory. Filtr tester nám umožní v podobně krizových situací okamžitě zjistit, které ochranné pomůcky fungují a které ne. Jsem za tuto spolupráci velmi rád a je mi ctí, že Praha tento přístroj mohla Ústavu chemických procesů Akademie věd poskytnout,“ uvádí náměstek primátora Petr Hlubuček.

Hlavní město vědce požádalo o zpracování doporučení, které z materiálů a typů respirátorů jsou nejvíce vhodné jako ochranné prostředky pro pracovníky veřejných služeb
a ohrožených skupin – řidiče, zdravotníky, pracovníky sociálních služeb, učitele nebo seniory.

„Otestovali jsme účinnost i těsnost více než 200 různých materiálů, od improvizovaných roušek z kapesníků nebo šátků přes různé varianty nových materiálů z nanovláken, které vyvíjely české firmy. A analyzovali jsme dosud také více než 70 typů respirátorů,“ dodává Miroslav Punčochář, ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR.

Odpověď na krizi

Analýza materiálů vychází z unikátní metody, kterou vědci úspěšně publikovali před několika lety v prestižních odborných časopisech. Současné testování účinnosti ochranných pomůcek je podle předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové jedním z řady příkladů, jak vědci dokázali rychle na koronakrizi zareagovat a účinně pomáhat v boji proti nákaze. „Věda dokáže efektivně odpovídat na aktuální výzvy,“ zdůrazňuje předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Nové součásti nahradí ty současné, které jsou v přístroji od začátku jeho fungování, tj. od roku 2006. Nové součástky objednalo hlavní město v květnu tohoto roku. Jejich cena je 118 265 EUR bez DPH. Montáž se uskuteční během léta, kdy bude také dokončen vývoj nové verze řídícího softwaru a celý filter tester bude důkladně otestován na referenčních materiálech.