„Do společného jednání nyní vstupují celkem velké a důležité záměry, o kterých dlouho nebylo slyšet. Zaměříme se na jejich řádné projednání a rádi bychom, aby veřejnost byla dobře informovaná o tom, jak se do procesu může zapojit,” říká k tomu náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Mezi navrhovanými změnami figuruje např. území bývalého Interlovu u stanice metra Roztyly, kde by chtěl developer Passerinvest stavět administrativní komplex v citlivé lokalitě u Kunraticko-michelského lesa. (Změna Z 2797/00)

Problematická zřejmě bude změna v Malešicích, kde je plánována výstavba polyfunkčního objektu u Průmyslové na pozemcích, dnes vyznačených jako zeleň. Tato změna by si vyžádala i zrušení či přerušení plánované vlečky. (Změna Z 2804/00).

Sporný je i záměr výstavby relaxačního a sportovního centra u chráněného území Modřanských lagun. Pozemky jsou dnes vedeny jako zeleň, ačkoliv fakticky je tam parkoviště a skladovací haly. (Změna Z 2800/00)

Veřejnost z Prahy 5 by mohlo zajímat, jak dále postupují plány na výstavbu u smíchovského přístavu, nedaleko Smíchovského nádraží. (Změna Z 2772/00)

„Z pozitivních změn lze zmínit např. Park vodních sportů u Vltavy v Troji pod Kazankou, zde by mohl vzniknout pěkný a účelný projekt pro veřejnost. Věřím, že lidé se zúčastní společného jednání i dalších veřejných projednání, která nás čekají, tlak veřejnosti se většinou pozitivně zúročí při hledání závěrečného konsenzu, může pomoci užitečnému a zabránit nevhodnému. Ještě není nic rozhodnuto,“ dodává Kolínská.

Společné jednání je totiž ideální příležitost do procesu ještě zasáhnout. Do 20. 2. může každý podat písemné připomínky na adresu Odboru územního rozvoje MHMP.

Místo jednání: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Příloha: Přehledné shrnutí návrhů změn