/zpráva z 36. jednání Rady hl. m. Prahy 3. září 2013/

Výběrové řízení na rekonstrukci sice v roce 2010 vyhrála společnost Metrostav, ale smlouva s ní podepsána nebyla. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly především problémy spočívající v ekonomických a finančních možnostech hlavního města Prahy. „Nechápu, proč by město mělo dávat 250 milionů za opravu jedné budovy, když celý zámecký areál Ctěnice byl rekonstruován za 350 milionů. Pro Prahu není problém peníze najít a zahájit práce. Jenže kdybychom to udělali a dokončili toto výběrové řízení, pak bychom tu částku, která je naprosto neadekvátní a nehorázná posvětili coby přiměřenou. To naprosto odmítám. Zadat nový projekt a vyhlásit nové výběrové řízení jsme schopni zhruba do dvou měsíců,“ zdůraznil náměstek primátora Václav Novotný

Další příčinou zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že sama Šlechtova restaurace byla zasažena povodněmi, a to jak v roce 2002, tak 2013. Objekt se nachází v záplavovém území a je nebezpečí jejího poškození i případnými dalšími povodněmi. Bude nutné před rekonstrukcí objektu vyřešit protipovodňová opatření objektu Šlechtovy restaurace. Vlastní ochrana objektu je finančně velmi náročná – vyžaduje vybudování podzemních protipovodňových stěn spolu s nadzemním mobilním hrazením. Takto vynaložené finanční prostředky by byly použity značně neefektivně a na úkor jiných částí hlavního města Prahy, které vyžadují vybudování protipovodňové ochrany.

Původní projekt, jeho tehdejší rozsah a využitelnost byly s ohledem na současnou a nejbližší ekonomickou situaci Prahy přehodnoceny a připravuje se nový komplexní záměr na využití parku Stromovka a objektu Šlechtova restaurace. Tento nový záměr zachová a rozšíří sportovní a odpočinkovou dispozici, která je předem určena stávajícím využíváním parku Stromovka. Zároveň bude respektovat historickou hodnotu objektu jako kulturní památky a oživí původní určení Šlechtovy restaurace.