• Rámcová smlouva na provoz metropolitní sítě včetně připojení DC na 4 roky (DC – datové centrum).
  • Integrace kamerového systému Technické správy komunikací hl. m. Prahy do Městského kamerového systému (MKS) včetně vytvoření bezpečnostní přístupové vrstvy MKS.
  • Jednotný ekonomický systém.
  • Zajištění úpravy systému spisové služby e-spis pro provozování formou hostingu v prostředí hl. m. Prahy v návaznosti na zákon č. 300/2008 Sb.
  • Poskytování maintenance systému PROXIO.

„Výběr zakázek pro audit není veden podezřením, že by právě tyto zakázky byly jakýmkoli způsobem sporné. Při výběru jsem se soustředil na minulé zakázky, u kterých byl zvolen způsob zadání formou Jednacího řízení bez uveřejnění. Z technologického pohledu jsou vybrané zakázky dle mého názoru bez problému. Cílem auditu je tedy prověřit, zda forma výběrového řízení bez uveřejnění byla v těchto případech použita oprávněně s ohledem na zákon o veřejných zakázkách,“ řekl ředitel odboru informatiky Martin Vimr.

Noví ředitelé ostatních magistrátních odborů vypracují do příštího týdne seznam smluv z minulého období a začnou je prověřovat. O rychlé a kvalitní prověření problematických či veřejně kritizovaných smluv požádal nové ředitele primátor Bohuslav Svoboda a noví ředitelé odborů ponesou za jejich správnost osobní zodpovědnost. V případech, kdy se hned v úvodu zjistí závažná pochybení, tak úřad pozastaví příslušné finanční plnění.

   

 

V Praze 27. 5. 2011