S ohledem na tento předpoklad budou dnes, 11. 2. 2013, od 22.00 hodin  otevřeny vjezdy na všechny dosud uzavřené náplavky.

Zítra, tj. 12. 2. 2013,  v 10.00 hodin  budou otevřena protipovodňová vrata na Čertovce.

Všechny pražské přívozy budou ještě minimálně do středy 13. 2. 2013 mimo provoz.

Magistrát hl. m. Prahy i všechny dotčené orgány a organizace dále situaci monitorují, o případně změně budeme informovat.