„Přijatá protipovodňová opatření jsou stále platná, vzhledem k očekávanému vývoji jsem dosud nevydal pokyn k dalšímu jednání pracovní skupiny Povodňové komise hlavního města Prahy,“ řekl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Sázava dnes dopoledne kulminovala. Situace na ostatních tocích v povodí Vltavy je setrvalá, na některých již hladiny zvolna klesají. Odtok z Vltavské kaskády je udržován kolem 250 m3/s. Hydrologická předpověď je vzhledem k dalšímu ustávání srážkové činnosti příznivá.