Součástí přihlášky uchazečů o tuto pozici bylo zpracování koncepce rozvoje Pražské integrované dopravy (PID) včetně návrhů na zlepšení a integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji.

Komise Rady hl. m. Prahy pro výběr ředitele ROPID na svém druhém jednání podrobně posoudila životopisy jednotlivých uchazečů a jimi zpracované koncepce a rozhodla se pozvat na ústní pohovory pět uchazečů, jejichž koncepce nechala anonymně (pod čísly) posoudit prof. Dr. Ing. Miroslavem Svítkem, děkanem dopravní fakulty ČVUT.

Po třetím kole jednání, na kterém se komise osobně seznámila s jednotlivými uchazeči, se členové komise dohodli, že výběrové řízení bude pokračovat dalším kolem.