Formou e-learningových kurzů, kvízů a soutěží pro žáky a studenty všech věkových kategorií projekt napomáhá k zajištění prevence rizikového chování v kybernetickém prostředí a nenásilnou formou připravuje žáky na správné reakce na nebezpečné situace na internetu spojené např. s kyberšikanou na sociálních sítích. Zahrnuje i lekce pro pedagogy, rodiče a dospělé.  

„Aktivity tohoto typu jednoznačně podporuji. Stejně jako v běžném životě nejsou všichni lidé čestní a spolehliví, tak ani internet není jen přátelským prostředím. Je bohužel rovněž místem, kde mohou naše děti narazit na nebezpečné situace, na které neumí adekvátně reagovat. Proto je potřeba s nimi o těchto situacích a možných hrozbách mluvit, varovat je před nimi a připravit je na ně. Gratuluji všem, kteří kvíz úspěšně absolvovali, a věřím, že jim bude v budoucnu ku prospěchu,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

„Našim společným cílem v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet bylo připravit uživatele z řad žáků a studentů na možná rizika související s využíváním internetu. Jenom tak budou schopni díky informačním a komunikačním technologiím dokázat víc,“ doplnil Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy v regionu střední a východní Evropy ze společnosti Microsoft Česká republika.

Celkem se do soutěžního kvízu pro děti a mládež na téma jak se chovat bezpečně na internetu zaregistrovalo 21300 žáků a studentů z 10 krajů, kvíz správně absolvovalo 8 837 z nich. V Praze správně odpovědělo na všechny otázky  kvízu 1020 žáků a studentů z 80 základních a středních škol.

Při správném zodpovězení 20 otázek byl každý měsíc (od června do listopadu 2015) vylosován jeden účastník soutěže za všechny kraje, který získal mobilní telefon od společnosti Microsoft, partnera projektu. Nyní, na závěr soutěžní fáze projektu, byli vylosováni  v každém z deseti krajů  tři výherci, kteří obdrželi hlavní ceny.

Herní konzoli Microsoft XBOX 360 vyhrál Jakub Špůr, žák ZŠ Olešská v Praze 10, tablet Acer Aspire obdržel Kristián Balážik, žák Školy Kavčí hory v Praze 4 a mobilní telefon Lumia 535 získala Kristýna Kraftová, studentka Střední odborné školy v Drtinově ul3 v Praze 5.

Zároveň byly oceněny školy, které zapojily do projektu největší počet žáků a studentů.

  1. Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4
  2. Střední odborná škola Drtinova, Praha 5, Drtinova  498/3

Setkání s výherci se zúčastnili pracovníci MHMP z odborů informatiky, zdravotnictví, sociálních služeb a prevence a odboru školství a mládeže, kteří na projektu KPBI v hl.m. Praha spolupracovali, dále zástupci Národního centra bezpečnějšího internetu, které odborný obsah kurzů připravilo a zástupci společnosti Microsoft.

Soutěž byla ukončena, ale lekce a soutěžní kvíz jsou dále otevřené pro zájemce k prostudování na webových stránkách http://www.kpbi.cz/.