Lokalita Střeleckého ostrova, respektive ponton na Vltavě, sloužila jako odpaliště novoročního ohňostroje již v minulosti a nikdy nedošlo ke zranění či úhynu ptactva nebo jiných divokých zvířat. Současně Hlavní město Praha při svém rozhodování o umístění ohňostroje přihlíželo i k tomu, že Střelecký ostrov prochází revitalizací a je tedy staveništěm. Městská část Praha 1 také vydala pro konání ohňostroje povolení.

Oslavy spojené s příchodem nového roku s sebou však vždy nesou mnoho negativních jevů dopadajících především na zvířata. Dle informací v médiích se ochránci přírody obrátili na orgány, které jsou kompetentní tyto věci prošetřit. Na samotný ohňostroj zatím nebyla podána žádná oficiální stížnost. Hlavní město Praha tedy vyčká na závěry šetření inspekce, zároveň celou věc prošetří i odbor životního prostředí pražského magistrátu.

Magistrát hlavního města Prahy přihlédne ke všem závěrům a bude do budoucna hledat vhodnější a vůči přírodě nejšetrnější řešení.

Události při ohňostroji zdůraznily potřebu řešení problémů s nárazy labutí do trolejí na pražských mostech. Na základě několika podnětů od občanů z doby před pořádáním novoročního ohňostroje svolal odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy už dříve na 10. ledna 2013 jednání, na kterém se budou řešit možná technická opatření na trolejích. Účast přislíbili zástupci Dopravního podniku hlavního města Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Inspekce životního prostředí a další odborníci. Jednání se zúčastní také památkáři, protože technické prostředky mají především zviditelnit troleje pro ptáky, což má i památkově – pohledový aspekt.