Smogovou situaci v Praze neustále pečlivě sledujeme: v současné době se koncentrace prachu a oxidů dusíku zlepšily, ale díky nepříznivému meteorologickému výhledu a přetrvávající inverzi ještě nemůžeme odvolat signál upozornění na možnost výskytu smogu. Pokračuji tedy v apelu na Pražany, aby v těchto dnech co nejvíce využívali prostředků MHD a omezili jízdu automobily. Bohužel stále není dokončen Pražský okruh, který by sloužil jako objízdná trasa pro nejvíce zatížené ulice v centru města. Ke znečištění vzduchu v Praze dochází také díky lokálním topeništím nenapojeným na centrální zásobování teplem v okrajových částech Prahy.