/zpráva ze 3. jednání Rady hl. m. Prahy 24. ledna 2012/

„Komise konstatovala, že závady na těžkých hradidlech, zjištěné při cvičení Holešovice 2011, nejsou tak závažné, aby ohrozily funkčnost této části protipovodňových opatření hlavního města Prahy. Nedostatky mobilního hliníkového hrazení budou odstraněny co možná nejdříve, neboť při povodni se počítá s užitím většího množství improvizovaných opatření,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a k harmonogramu odstranění nedostatků dodal:

Zpracovaný Plán prověřovacích cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy do roku 2014 reaguje na rozsah již vybudovaných protipovodňových opatření. Je zaměřen na prověření výstavby nově vybudovaných částí.

„Jako první je navrženo prověřovací cvičení na etapě 0001 Staré Město – Josefov. Tato etapa byla jako jediná vybudována před povodní v roce 2002, která toto území ochránila před velkou vodou, a jejíž 10. výročí si letos připomeneme,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda. „Současně prověří protipovodňovou linii v úseku Národního divadla, kde probíhaly stavební zásahy do protipovodňových opatření.“