Výstavu mohou lidé vidět v centru metropole symbolicky od 8. května letošního roku - je rozdělena na celkem dvanáct obrazů a popisuje nejen události, které vedly k osvobození Prahy, ale také dění po konci 2. světové války. Obrazů je pak zde celkem dvanáct: 75. výročí konce 2. světové války v Evropě; Bombardování Prahy; Pražské povstání; Masakry civilistů; Požár Staroměstské radnice; ROA v Praze; Západní spojenci; Kapitulace v Praze; Rudá armáda; Krvavé dozvuky války; Návrat ČS perutí a Vítězné „V“.

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí nemohlo výstavu navštívit kvůli situaci okolo koronaviru, a navíc byl o výstavu velký zájem, rozhodlo hlavní město o prodloužení výstavy na Mariánském náměstí až do konce června letošního roku.

Stále bude také výstava k dispozici i v elektronické verzi na webu vitezstvi.praha.eu. Prostřednictvím interaktivní mapy si zároveň lidé mohou prohlédnout pietní místa Pražského povstání. Mapa obsahuje detailní informace o památnících, jejich charakteru nebo například počtu vzpomenutých. Návštěvníci zde najdou také virtuální expozici dokumentů a fotografií Archivu hlavního města Prahy, která je věnována bojům o Staroměstskou radnici, o budovy magistrátu a o jejich nejbližší okolí.