V sobotu 11. 8. 2012 proběhla v Praze na Žofíně akce – 10 let od povodní. Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP se zúčastnil této akce a prezentoval   zajímavou výstavu Královská obora Stromovka – Povodeň roku 2002. Návštěvníci tak mohli shlédnout nejen postupné zatopení Stromovky od prvních dní povodně roku 2002, ale mohli zde vidět i srovnání původních zatopených částí parku s tou současnou, již opravenou podobou. Vzhledem k úspěšnosti výstavy ji hl. m. Praha nyní prezentuje ve Škodově paláci.