/zpráva z 21. jednání Rady hl. m. Prahy 3. června 2014/

Na všech čtyřech stanicích finišují práce na obložení stanic, přípravné práce pro zařízení vestibulů stanic, pokračují montáže vodovodů a kanalizace. Provádějí se montáže kabelových tras a pokládky datových kabelů. V mezistaničních úsecích jsou v současné době položeny kolejnice v obou směrech a to včetně napájecích kolejnic. Celý úsek je průjezdný.  Hotové je i obratiště za stanici Nemocnice Motol.

„Máme ověřeno, že dodavatelé dodrží dnes již závazné termíny předání stavební a technologické části. V polovině listopadu bude stavební I technologická část připravena k zahájení komplexních zkoušek a přejímacího řízení a to včetně eskalátorů a výtahů. Po tomto datu se budou dokončovat některé terénní úpravy na povrchu, autobusový terminál na Veleslavíně a Vypichu a podchod pod Kukulovou ulicí, který povede přímo do areálu motolské nemocnice. V prvním dubnovém týdnu (předpokládáme v pondělí 6. dubna 2015) roku 2015 vyjede na novou trasu první souprava s cestujícími,” říká radní pro dopravu hl. m. Prahy Jiří Pařízek.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jako investor stavby proinvestoval do konce letošního dubna celkem 12 584 417 mil. korun. Z toho stavební část “spolkla” necelých 11 miliard.

„Už v této době lze kvalifikovaně odhadnout, že na konci stavby bude úspora oproti předpokládaným investicím 22,5 miliard korun činit zhruba 2 až 2,5 miliardy,” dodává radní Pařízek. Dostavba metra se z části financuje z fondů EU v rámci operačního programu doprava. „Musím uvést na pravou míru tvrzení, že uplatněná korekce ze strany ministerstva dopravy jako správce operačního programu není ani pokutou DPP a ani nesníží možnost čerpat ze strany DPP dotaci EU do maximální stanovené výše 7,9 miliard korun. Krok ministerstva pouze administrativně sníží možnou výši dotace, která je však výrazně nad stanoveným limitem,” uvedl dále Pařízek.

Dalším zdrojem financí je úvěr od Evropské investiční banky. Zastupitelstvo minulý týden vyhovělo žádosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a schválilo přijetí poslední části úvěru v celkové výši 2,5 miliardy korun.

Metro V.A v číslech:

  • celková délka úseku 6 134 m
  • počet stanic 4 Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol
  • strop ceny úseku 22,5 mld. korun, předpokládaná úspora 2 – 2,5 mld. korun
  • maximální (i maximální povolený) spád 39,5 promile
  • ze stanice Nemocnice Motol dojede metro na Můstek během 15 minut
  • převážná část trasy je ražená (za použití unikátní tzv. “rakouské razící technologie”) – štíty Tonda a Adéla – každý se skládal ze cca 24 tisíc dílů, které stavaři sami skládali
  • Bořislavka (28,6 m), Nádraží Veleslavím (20,4 m) a Petřiny (37,4 m) jsou stanice ražené
  • Nemocnice Motol je mělce hloubená (6,7 m pod terénem)
  • zahájení stavby 4/2010
  • předpokládané zahájení provozu 6. 4. 2015