Pražští radní v pondělí schválili přesun finančních prostředků ve výši 48 413 210 Kč bez DPH na pokračování rekonstrukce divadla Spirála. Původně byly tyto finance vyhrazeny pro rekonstrukci Křižíkových pavilonů, kde Výstaviště ale naopak ušetřilo. Rekonstrukce divadla Spirála se tedy znovu obnoví.

Výstaviště Praha, a.s., muselo během rekonstrukce divadla Spirála zohlednit nepředvídatelné dopady a zásadní změny situace na trhu na práce v oblasti stavebnictví i nárůst cen stavebních prací, které nemohl stavebník v přípravném období realizace zakázky předpokládat. To mělo vliv na termíny a ceny realizace stavby celkové rekonstrukce objektu Divadla Spirála. Rekonstrukce je také výrazně ovlivněna stávajícím nedostatkem pracovních sil v souvislosti s válkou na Ukrajině, růstem inflace, dramatickým nedostatkem stavebních materiálů na trhu a neustálým prodlužováním termínů jeho dodávek. To negativně ovlivňuje plynulost veškeré stavební činnosti.

„Kromě dramatických změn na stavebním trhu se v původním plánu rekonstrukce divadla Spirála nepočítalo s tak tristním stavem skrytých konstrukcí objektu, který se při zpracování původní stavební projektové dokumentace nedal a ani nemohl předpokládat. Až samotnou rekonstrukcí došlo k odhalení mnoha skrytých částí objektu, které bohužel neodpovídaly odhadované situaci popsané v dokumentaci či rozpočtu. Jsem rád, že se nám dnešním krokem podařilo rekonstrukci Spirály obnovit, protože jde o mimořádnou stavbu a těším se, až se konečně otevře veřejnosti,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti.

Rekonstrukce divadla Spirála bude dokončena z úspory vzniklé při rekonstrukci Křižíkových pavilonů v areálu Výstaviště Praha. Oprava pavilonů byla dokončena s úsporou 53 507 338 Kč a finance byly vráceny na účet města. Nyní dojde opětovným převodem financí na účet Výstaviště Praha a. s. k navýšení celkové ceny rekonstrukce divadla Spirála o 48 413 210 Kč bez DPH z původní celkové ceny stavby 217 397 912 Kč bez DPH, na novou celkovou cenu díla 265 811 122 Kč bez DPH. Nyní zbývá z původně vyhrazené částky na dokončení stavby přibližně 44 milionů korun, nicméně podle předloženého výkazu výměr na dostavbu divadla vyplývá potřeba 74 milionů korun.

„Divadlo Spirála patří na Výstavišti k mým srdcovým záležitostem, a to nejen proto, že jsem v něm kdysi pracoval. Je to památka s unikátní kruhovou konstrukcí, synonymum pro nejlepší muzikály v naší zemi a bezesporu je to místo, které se nesmazatelně zapsalo nejen do srdcí Pražanů. Proto jsem moc rád, že se po všech peripetiích, kterým jsme museli v uplynulém roce na mezinárodní půdě čelit stejně jako zbytek světa, opět navracíme k rekonstrukci. A ještě více mě pak těší, že budou na dokončení modernizace a opravy budovy použity ušetřené peníze z rekonstrukce Křižíkových pavilonů,“ komentuje situaci kolem Spirály Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.