V říjnu 2011 oslovili pracovníci Odboru ochrany prostředí hl.m. Prahy všechny základní školy na území hlavního města a požádali děti o návrhy maskota, který by vtipným způsobem informoval děti i dospělé o důležitých odpadových tématech: třídění odpadu či jeho využití jako druhotného zdroje.

V průběhu listopadu a prosince 2011 došlo na Odbor ochrany prostředí  254 prací. Všechny byly převedeny do digitální podoby, výběr těchto prací je možno nalézt na internetových stránkách Informačního servisu o životním prostředí v Praze (https://envis.praha.eu/(ym3s3urv5kp4v045t2p5etrb)/default.aspx?id=86806&ido=6088&sh=390243416)

Vzhledem k velkému počtu prací porota rozdělila nejprve všechny do dvou kategorií podle věku autorů (do 10 let včetně a nad 10 let). Následně vybrala z každé kategorie pět nejlepších návrhů a jejich autory pozvala na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Ocenění v kategorii do 10 let:

Kostinová Michaela ReRuka (Pha 10)
Daňová Klára Odpaďáček (Pha 8)
Galášová Zuzana Recyklík (Pha 9)
ZŠ a MŠ Na Slovance Beze jména (Pha 8)
ZŠ Řeporyje Pavouček  (Pha 5) - 1. místo
Otomanský Rostislav Medvídek (Pha 10) - zvláštní cena

Ocenění v kategorii nad 10 let:

Čermáková Veronika Recykláček (Pha 5)
Koňařík Michal Lupak (Pha 8)
Němcová Silvie Dráček Recykláček (Pha 4)
Vorontsová Gali Kytka (Pha 5)
Šulcová Marie Beze jména (Pha 5) - 1. místo

Vítězové obou kategorií obdrželi mimo hodnotných cen také poukaz na návštěvu ZOO Praha.